NAFS(K):s höstmöte 1994

19 november i rum 301 i Medborgarhuset

Höstmöte 1994 Olof Siverbo längst till höger och Per Starbäck sittandes på bordet.

På gång

Nyheter

[2016-02-07]: Årets första Kvacket har kommit ut.

[2015-10-20]: Det var höstmöte.