NAFS(K)URIREN 11

[föregående nummer] [nästa nummer]

Redaktör: Greger Nässén

 • 1:a tryckning: 800 exemplar februari 1984

Innehåll:

 • Förstasidan av Peter Nyrén [1]
 • Ordföranden för ordet [3]
 • Sceneries from Duckburg [4]
 • ANKON-83 [11]
 • Bröderna Barx i "En dag på HJ" [12]
 • Lite Litteratur [14]
 • DEBATT i [15]
 • VARFÖR BARKS? [16]
 • NK 5: nya rön till Barks-indexet [21]
 • Rapport från Gaskarlskongressen [23]
 • 10 nummer med (k)uriren [26]
 • Skvallerspalten [28]
 • Omslagsanalys KA & Co 1959-1970 [32]
 • Plankningar [36]
 • Statistisk analys av Kalle osv [39]
 • Barkscon East 83 [40]
 • Insändare [42]
 • Tävlingssidan [50]
 • Baksidan av Luca Bocchi [52]

Snatter

[snattra om NK 11]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

 • 10/3: Sista dag för motioner och nomineringar inför årsmötet (om 1 vecka, 4 dagar)
 • 16/3: Deadline för Kvacket 2 (om 2 veckor, 3 dagar)
 • 21/4: Årsmöte (om 1 månad, 3 veckor)
 • 5–6/5: Stockholms internationella seriefestival där NAFS(K) deltar
 • 25/5: Deadline för Kvacket 3

Nyheter

[2017-12-27]: Kvacket 5

[2017-10-22]: Kvacket 4

[2017-10-22]: Kvacket 3

[2017-04-13]: Kvacket 2

[2017-03-03]: Ny sida visar vinnarna i Ordningsfrågan den senaste veckan.

[2017-03-02]: Specialtema Don Rosa i Ordningsfrågan idag.

[2017-02-20]: Ordningsfrågan har fått lite nya regler, och har nu tema film.