Det bästa ur NK 8–12

Redaktör: Greger Nässén

 • 1:a tryckning: 400 exemplar i december 1993

Innehåller material från NAFS(K)URIREN 8, 9, 10, 11 och 12.

Innehåll:

 • Tony Strobl av Anders Berglund [3]
 • Kunskapsparadoxen av Per Sjöblom [9]
 • Ank-session av Peter Nyrén [12]
 • Leve romantiken av Ulf Schönberg [13]
 • Ordföranden för ordet av av Anders Berglund [15]
 • Ankismens Djururvalds­princip (i Carl Barks långa äventyrs­serier) av Johan Bremer [16]
 • Människoliknande djur och djur­liknande människor i ankismens värld av Per Sjöblom [20]
 • Ner med Barks-plankarna eller "Varför jag gillar DONALD Duck från 50-talet" av Karl-Erik Lindkvist [26]
 • Den otroliga spegel­hypotesen av Olof Siverbo [33]
 • NAFS(K):s årsmöte: Välkommen till Diösneyland! av Johan Andreasson [34]
 • Kusin Knase av Johan Andreasson [36]
 • Sceneries from Duckburg and other Sceneries by Carl Barks av Per Sjöblom [42]
 • Paul Murry av Kjell Croné [49]
 • Carl Barks' stilperioder – Den definitiva indelningen av Göran Ribe m fl [57]
 • Snobben och andra beaglar av Staffar Moberg [63]
 • Hur gammal är Barks-ankan? av Olof Siverbo [66]
 • Kommentarer till innehållet [67]
 • Knases Morfar av Johan Andreasson [68]

Snatter

[snattra om Det bästa ur NK 8–12]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

 • 10/12: Höstmöte, följt av seriefrågetävlingen Comiquiz (om 5 dagar, 7 timmar)
 • 11/12: Deadline för Kvacket 7! (om 6 dagar, 18 timmar)
 • Februari eller mars 2017: Ankon med besök på Åbergs MUSeum
 • 22/4 2017: Årsmöte

Nyheter

[2016-11-12]: Kvacket 6 skickades ut för några dagar sedan

[2016-11-03]: Ordningsfrågan!: Pröva dina kunskaper i NAFS(K):s historia

[2016-10-01]: NAFS(K):s 40-årsjubileum har firats den 21/9, den 24/9 och den 1/10.