Det bästa ur NK 8–12

Redaktör: Greger Nässén

 • 1:a tryckning: 400 exemplar i december 1993

Innehåller material från NAFS(K)URIREN 8, 9, 10, 11 och 12.

Innehåll:

 • Tony Strobl av Anders Berglund [3]
 • Kunskapsparadoxen av Per Sjöblom [9]
 • Ank-session av Peter Nyrén [12]
 • Leve romantiken av Ulf Schönberg [13]
 • Ordföranden för ordet av av Anders Berglund [15]
 • Ankismens Djururvalds­princip (i Carl Barks långa äventyrs­serier) av Johan Bremer [16]
 • Människoliknande djur och djur­liknande människor i ankismens värld av Per Sjöblom [20]
 • Ner med Barks-plankarna eller "Varför jag gillar DONALD Duck från 50-talet" av Karl-Erik Lindkvist [26]
 • Den otroliga spegel­hypotesen av Olof Siverbo [33]
 • NAFS(K):s årsmöte: Välkommen till Diösneyland! av Johan Andreasson [34]
 • Kusin Knase av Johan Andreasson [36]
 • Sceneries from Duckburg and other Sceneries by Carl Barks av Per Sjöblom [42]
 • Paul Murry av Kjell Croné [49]
 • Carl Barks' stilperioder – Den definitiva indelningen av Göran Ribe m fl [57]
 • Snobben och andra beaglar av Staffar Moberg [63]
 • Hur gammal är Barks-ankan? av Olof Siverbo [66]
 • Kommentarer till innehållet [67]
 • Knases Morfar av Johan Andreasson [68]

Snatter

[snattra om Det bästa ur NK 8–12]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

 • 10/3: Sista dag för motioner och nomineringar inför årsmötet (om 2 veckor)
 • 16/3: Deadline för Kvacket 2 (om 2 veckor, 6 dagar)
 • 21/4: Årsmöte (om 1 månad, 3 veckor)
 • 5–6/5: Stockholms internationella seriefestival där NAFS(K) deltar
 • 25/5: Deadline för Kvacket 3

Nyheter

[2017-12-27]: Kvacket 5

[2017-10-22]: Kvacket 4

[2017-10-22]: Kvacket 3

[2017-04-13]: Kvacket 2

[2017-03-03]: Ny sida visar vinnarna i Ordningsfrågan den senaste veckan.

[2017-03-02]: Specialtema Don Rosa i Ordningsfrågan idag.

[2017-02-20]: Ordningsfrågan har fått lite nya regler, och har nu tema film.