Kollusor 2187 Åsa Warnqvist (tidigare Johansson)

Kollusor 2187 Åsa Warnqvist
Fotad av Stefan Warnqvist 2008.

Medlem sedan 1994. Till styrelsen 2001, övrig ledamot 2001–04, vice ordförande 2002–03. Ordförande 2004–08. Redaktör för NAFS(K)URIREN 32–33, chefredaktör 34–39. Kvacketredaktör 2001–03 och gästspel 2004. Övrig ledamot i KAJSAs styrelse 2000–01, ordförande i KAJSA 2001–03.

www.littide.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7105&a=70751


[NAFS(K)]
13 oktober 2010 / Johan Blixt / webmaster@nafsk.se
Logo