Kollusor 2324 Andreas Eldh

Kollusor 2324 Andreas Eldh 10/7 2004 på Ankon i Uppsala. Johan Blixt bakom kameran.

Medlem sedan 1995. Övrig ledamot sedan 2001. Övrig ledamot i KAJSAs styrelse 2001, kassör i KAJSA 2002–2005.


[NAFS(K)]
8 april 2006 / Johan Blixt / webmaster@nafsk.se
Logo