Kollusor 616 Göran Ribe

Kollusor 616 Göran Ribe 1982? Karl-Erik Lindkvist bakom kameran?

Högsvans. Riddare av LÄSKEBLASK-orden (Lysande Ärehöljd Svensk Kalle-Expert med Berömliga Litterära Alster Som Kännemärke).


[NAFS(K)]
9 april 2006 / Johan Blixt / webmaster@nafsk.se
Logo