Ang: Block

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tis Dec 16 13:36:23 CET 2008


Stefan P:


>Som jag har förstått det, ska Barks' skissmanus 
>i vissa fall ha försvunnit, med resultatet att 
>Strobls/Wrights/m.fl. färdigtecknade serier är 
>den enda tidigare version som fortfarande 
>existerar. Eventuellt ska Fursten av Blabdag 
>(King Scrooge the First) vara en av de serier 
>som det endast finns en färdigtecknad version 
>av. Hur kommer det sig att dessa har ritats om, 
>när inte Vicars serier har ritats om?


Jag tror att man har lyckats spåra upp de flesta, 
om inte rent av alla, av de tidigare saknade 
skissmanusen. "Fursten av Blabdag" hör till dem 
som definitivt har hittats. Det är tryckt i sin 
helhet i CBSV 28, sid 193-213.  Det föregås av en 
artikel, "Blabdag återskapat", som berättar mer 
om serien, bland annat om skillnaderna mellan 
Barks textmanuskript, som länge varit känt, och 
det nyligen funna skissmanuset. Det var intressant läsning för mig i alla fall.

Skulle det fortfarande vara något 
gröngölingsmanus som saknas (och jag är inte ens 
säker på att det är så, utan att kolla närmare), 
antar jag att man lät Jippes nyteckna även det, 
så att hela gröngölingssviten skulle bli mer homogen.S Diös
More information about the Ankism mailing list