NAFS(K):s hedersbetygelser

NAFS(K) har under åren utdelat en mängd hedersbetygelser. Den finaste är Hedersmedlemskapet som endast utdelats till Carl Barks.

Vi har även fem Särskilda medlemmar nämligen

Det går även att bli utnämnd till Högsvans om man har gjort stora insatser för ankismen. Hittills har det bara blivit fyra sådana nämligen Göran Ribe (19xx), Stefan Diös (1986), Carl Barks (1994) och Greger Nässén (2001).

Diös blir Högsvans

Koll. 314 Stefan Diös blir Högsvans 1986. Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist bakom kameran.

2001 fick föreningen sin första hedersledamot av styrelsen, nämligen Stefan Diös som även fick titeln L.A.V.I.N.R.I.S.K. (Lysande, Allvetande Vägvisare I NAFS(K), Rådgivare I Särskilda Knäckfrågor).

Om man jobbat på ordentligt för NAFS(K) kan man få en fin titel och sådana har det delats ut flera under föreningens levnad:

 • Riddare av LÄSKEBLASK-orden Lysande Ärehöljd Svensk Kalle-Expert med Berömliga Litterära Alster Som Kännemärke Göran Ribe
 • HACKEBIFF Hyllningsvärd, ankistisk, celeber kvackare, evigt bofast inom fanatismens frontlinjer Stefan Diös (23/10 1982)
 • FRANKISM Förutvarande Rabiat Anksamlare, Numera Kurerad Ifrån Sin Mintosis(?) Frank Blekenberg (23/10 1982)
 • PAJ Pålitlig Ankistisk Jobbare Greger Nässén (1984)
 • SWAMP Sveriges Wombat, Ankismens Media-Pajas Peter Nyrén
 • NAFS(K):s Ordnare Anders Berglund (1986)
 • NAFS(K):s Mecenat Ulf Brenckert (1986)
 • Filmismens Danare Dan Grönstedt (1986)
 • NAFS(K):s Registermagister Ingvar Jensen (1986)
 • NAFS(K):s Teckniske Konsult Johan Andreasson (1986)
 • DUM Deciderad, Uppoffrande Medlemsservitör Johan Blixt (1993)
 • BÄVER Beredvilligt Ädelt Verkande Eminent Redaktör Jakob Hallin (1995)
 • DUM Devoterad Uppmuntrande Medhjälpsarrangör Claes Ericsson (1998)
 • B.O.L.I.V.A.R. Bergfast, Ovältbar Ledarhund Inom Vår Ankistiska Rörelse Anders Berglund (2002)
 • N.Ä.B.B.V.A.L. Noggrant Ändamålsenligt Bedömer Beredare Vedin Alla Ledamöter Per Vedin (2008)
 • ELDSJÄL Exemplarisk lokalpatriot, drivande stadgeändrade, jovialisk ärrad ledamot Andreas Eldh (2009)
 • SLASHAS Skickligt länkar ankismens skarpaste hjärna ankvännerna samman Per Starbäck (2009)
 • G.R.Ö.N.K.U.L.L.A. Garvad redaktör, överklok nitisk kollusorordförande, Uppsalas ledande litterära ankist Åsa Warnqvist (2011)

Nämnas kan även Blekenbergspriset som delades ut åren 1983–84 till förtjänta ankister. Först ut blev Per Sjöblom och året därpå var det Olof Siverbos tur. Detta pris delades dock ut av Blekenbergfonden och inte av NAFS(K).

På gång

 • : Carl Barks fyller år och därför är det NAFS(k):s nationaldag. Kvack! (om 1 månad)
 • : Deadline för Kvacket 2/2019 (om 1 månad, 1 vecka)
 • : Stockholms internationella seriefestival (SIS) äger rum, och där brukar NAFS(k) medverka (om 1 månad, 2 veckor)
 • : Årsmöte
 • 8–9/6: Lycko-Ankon, i Karlstad

Nyheter

[2019-01-11]: Ett nytt utskick har skickats ut (formellt sett som det sista för 2018) med bland annat NAFS(K)URIREN 42 och Kvacket 5/2018!

[2018-11-01]: Senaste avsnittet av podden Snedtänkt handlar om subkulturen ankism och gästas av Stefan Diös.