KAJSA

Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare

grundades 29 april 1984 som NLiS (NAFS(K):s Lokalavdelning i Stockholm).

Föreningen är vilande i enlighet med ett beslut på årsmötet 2022-04-23

Den vilande styrelsen består av koll. 1382 Bror Hellman (ordförande), koll. 976 Johan Blixt (sekreterare) och koll. 2130 Roberth Wickström (kassör).

Stadgar

Årsmötesprotokoll
1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2021

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar]
kansli@nafsk.se