KAJSA

Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare

grundades 29 april 1984 som NLiS (NAFS(K):s Lokalavdelning i Stockholm).

Styrelsen består 2005 av Fredrik von Beetzen (ordförande), Mats Nilsson (sekreterare) och Roberth Wickström (kassör).

Stadgar

Årsmötesprotokoll
1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005

[KAJSA]


[NAFS(K)] [Lokalavdelningar]
kansli@nafsk.se