Upprätta en e-postlista på nafsk.se
Du kan upprätta en ny e-postlista genom att fylla i formuläret nedan. E-postlistans namn kommer att användas som adress, så namnet bör skrivas med små bokstäver. Du kan inte ändra namnet när e-postlistan är upprättad.

Du måste också skriva in e-postadressen till listans ägare. När listan är upprättad, kommer ägaren att få ett e-postbrev om detta, som bland annat innehåller listans lösenord. Ägare av listan kan därmed gå in på administrationssidan och ändra nödvändiga inställningar där, samt byta lösenord om så önskas. På administrationssidan kan dessutom flera e-postadresser läggas in som ägare.

Om du vill att Mailman ska generera listans lösenord automatiskt, välj 'ja' i det tillhörande fältet i formuläret nedan, och låt lösenordsfälten vara tomma.

Du måste ha ett lösenord för att kunna upprätta en e-postlista. Varje installation av Mailman bör ha ett lösenord för upprättande av listor. Observera att systemadministratörens lösenord också kan användas till detta.

Listidentitet
Listans namn:
Ägarens e-postadress:
Generera listans lösenord automatiskt?
Listlösenord:
Listlösenord en gång till:
Några egenskaper för listan
Ska nya medlemmar sättas i karantän innan de får sända e-postbrev direkt till listan? Svarar du Ja kommer e-postbrev från nya medlemmar att hållas tillbaka för godkännande av listmoderator.
Språk tillgängliga för denna lista.

Väljer du inte minst ett språk, kommer listan att använda serverns standardspråk, som är Svenska

Skicka e-postbrev om upprättandet till listans ägare?

Lösenord för att upprätta ny e-postlista:

Tillbaka till allmän informationssida för e-postlistan
Tillbaka till administrativ sida för e-postlistan
Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix