Re: Långtbortistan

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Ons Aug 23 01:27:08 CEST 2000


Tiden är minst sagt hög att jag försöker yttra mig angående Berndt-Inge
Petersons undran om Långtbortistan från 26 juni. Jag har varit bortrest i
etapper stora delar av sommaren och däremellan hårt uppbunden av jobb,
varför vissa detaljer tyvärr fått halka åt sidan.

Vi hade en liten diskussion om Långtbortistan i trakten av april 1999.
Detta blir delvis en upprepning av den, men det kanske inte kan skada. Om
någon har bedrivit vidare forskning sen dess, så har jag inte hört något om
det.

Namnet Långtbortistan/Langtbortistan har förekommit mer eller mindre
flitigt i svenska och danska Disneyserier sedan... ja, nån gång på
60-talet. Om det finns i Norge vet jag inte, och om det i så fall är lika
etablerat i folksjälen som här. Både den svenska översättaren P.A. Westrin
och den danska Sonja Rindom har i oberoende intervjuer ansett sig ha skapat
namnet. Jag vill inte påstå att någon av dem ljuger; däremot förefaller det
uppenbart att en av dem har låtit sig inspireras av den andra när namnet
kom till. Vem som var först, och exakt när, tror jag aldrig vi kom fram till.

Om jag inte har alldeles fel för mig, så har båda ländernas översättare
också angett samma skäl för namnets införande: det var riktiga namn på
länder, som i översättningarna ersattes av fantasinamn eftersom det vissa
tider fanns en mer eller mindre konsekvent policy att inte använda namn på
existerande länder eller platser i serierna. (Denna policy är - till all
lycka tycker åtminstone jag - övergiven sedan länge.) Jämför det ännu mer
klassiska exemplet "läskeblask", som verkligen är en genuint svensk
skapelse och som enligt Westrin ursprungligen tillkom som förmildring av de
alkoholhaltiga drycker som förekom företrädesvis i italienska originalserier.

I så fall har alla försök till engelska namn på Långtbortistan tillkommit
långt senare, när begreppet redan blivit så etablerat i Skandinavien att
man velat använda det i nyskrivna serier. Namn som Farawaystan (kanske
ibland Faroffistan) är översättningar av Långtbortistan, inte tvärtom. Jag
är nästan helt säker på att det förhåller sig så.

Därav följer också att Långtbortistan kan ligga precis var som helst.
Ändelsen -stan antyder ju något Mellersta Östern / Främre Indien-artat, men
jag minns serier där Långtbortistan har varit såväl Kina- som
Sydamerika-liknande. Enda gemensamma nämnaren torde väl vara att det ligger
långt bort från Ankeborg, plus all annan ära och redlighet. Ett exempel
från Barks, där originalet handlar om djungeln i Amazonas, är "Den
förbjudna dalen", KA 14-17/77 och Guldbok 7.

Och detta är väl så gott jag klarar av att besvara frågorna:

>Var är det tänkt att ligga ungefär?
>Vad heter det på engelska?
>Något äventyr där det förekommer?

Ursäkta dröjsmålet... en rolig sak jag kommer på, som bara delvis har
samband med det här, är väl att den klassiska "Kalle Anka på Grönland"
egentligen (i Barks original) utspelar sig i Alaska...

S Diös


More information about the Ankism mailing list