SV: Tecknardebatten

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Sat Feb 5 19:25:10 CET 2000


>From: "Joakim Gunnarsson" <kalas.puff at falkenberg.mail.telia.com>
>Date: Sat, 5 Feb 2000 12:13:40 +0100

>För den som vill leka amatördetektiv kan jag ge ledtråden att Brancas 
>tuschare har sett sitt namn i tryck i Kalle Anka & C:o som tecknare av 
>åtminstone en eller två serier.

Vilket fick mig att börja leta... I KA 9/99, fann jag en serie, där 
tecknarens teckningsstil var mycket lik Brancas. Detta märks ännu tydligare 
i en serie i KA 19/99, som är tecknad av samma person. Branca nämns dock 
inte. Samma person hade tillsammans med Branca skrivit en serie i KA 1/00. 
Skulle detta kunna vara Brancas tuschare?  Vad tror ni övriga?
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list