van Horn

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Jan 10 18:04:22 CET 2000


Ang. William Van Horn i Musse Pigg & C:o:

>Snore Losers (KD 0890) publicerades i MP 11-12/92.
>The Yawn Patrol (D 92145) publicerades i MP 7-8/93.
>The Black Moon (D 92207) publicerades i MP 9-10/93.
>Run-Down Runner (KD 2190) publicerades i MP 11-12/93.


Jag har ännu en noterad: "The Bedeviled Dime" ("En stor slant", AR 146) i
MP 10/96. På senare år har jag inte följt med riktigt och det kan ha kommit
andra som jag inte har antecknat.

Angående vännen Van Horns kvalitativa utveckling kan jag väl tillföra som
min egen åsikt att jag var mer imponerad av honom för några år sedan än i
dag... det tycks mig som om han får allt svårare att variera sina
galenskaper... och av hans försök till längre spännings- och äventyrsserier
har bara ett fåtal slagit särskilt väl ut enligt min smak... Jag tycker han
är bäst på slapstick och situationskomik och sämre på hållbar handling.

Och hans dialog är ju oförbränneligt ojämförlig, på gott och ont. En
ständig utmaning för en översättare!


S Diös
More information about the Ankism mailing list