Scrabble och ankism

Kalle Hermansson hermansson_kalle at hotmail.com
Tis Jan 11 16:53:29 CET 2000


>Tydligen väntar jag förgäves på att någon annan ska ge det självklara
>svaret... nämligen att både ankismen och Scrabble-spelet har en >tendens 
>att dra till sig de allra mest HÖGTSTÅENDE varelserna som >någonsin har 
>skapats på jordens yta... erkänn att det ser fånigt ut >när jag tvingas 
>påpeka det själv?!
Ja...

>När det gäller Scrabble (som de flesta svenskar nog fortfarande >känner 
>till som "Alfapet", även om det inte längre är samma sak) >finns det 
>dessvärre en betydligt mer prosaisk förklaring till att så >många 
>kollusorer ser ut att vara aktiva inom förbundet... nämligen >att den 
>verksamheten är så ny att den ännu inte har hunnit dra till >sig så många 
>obesmittade själar ur folkdjupen...
Och när det väl dyker upp en dylik kommer han/hon förundras över det faktum 
att nästan alla de verksamma i Scrabble-förbundet också är ankister och 
därför kommer låta sig övertalas att ytterliggare befästa detta samband, när 
sedan nästa "själ" börjar närma sig detta förbund är så fällan gillrad på 
nytt.

/Kalle
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list