SV: JvAs rikedomar

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Tors Jan 20 17:27:47 CET 2000


>From: "Johan Rhen" <johan.rhen at mailbox.swipnet.se>
>Date: Thu, 20 Jan 2000 14:43:28 +0100

>Det finns så vitt jag vet ingen helt klar uppgift om hur mycket pengar 
>Joakim har, och de mått som anges är ju oftast påhittade. I en klassisk 
>serie är hans förmögenhet 5 biljoner multipiljoner fantasijoner 
>centrifugaljoner kronor och 61 öre. Den serien (Farbror Joakim och den 
>tokige professorn) är översatt av Axel Norbeck, vilken var den förste 
>svenske översättaren av Kalle Anka & C:o.

I en annan klassisk serie (Den finurlige FJ), nämns en annan liknande summa. 
Det finns två översättningar av serien; av Magister A. Norbeck och av P.A. 
Westrin.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list