Kvacket

Olof Siverbo olof.siverbo at swipnet.se
Fre Juni 9 12:09:01 CEST 2000


Hej och kvack!

Har nyss konfererat med Kvackets demonredaktör Claes Ericsson. Eftersom
(K)uriren är försenad vill vi göra ett tjockare Kvacket än vanligt. Men det
förutsätter att vi får in material från medlemmarna!

Alltså -- skriv till Kvacket! Till exempel ...

... notiser om ankistiska nyheter som du har snappat upp! (T ex från den
internationella mailinglistan om Disneyserier.)

... recensioner! Någon som har sett Fantasia 2000? Någon som har åsikter om
Don Rosas senaste eller andra serier i KA&C:o? Någon som vill tipsa om någon
ny bok med Disneyanknytning?

... bidrag till Tipshörnan! (Lista dina favoritserier av andra än Barks.)

... frågor till Ankismens Skarpaste Hjärnor! ("Vilka Disneykortfilmer är
egentligen mest klassiska?")

... förslag på hur NAFS(k) ska fira 25-årsjubileet nästa år!

... insändare och debattartiklar!

Det gör ingenting om ämnet redan är avhandlat här på listan, för de flesta
kollusorerna är ju inte med här.

Skicka materialet till:

kansli at nafsk.se

och skicka gärna en kopia till undertecknad (olof.siverbo at swipnet.se).

Om du vill bidra med teckningar eller annat material som är svårt att skicka
via mail så kan du använda vår analoga adress:

NAFS(k)
Box 5030
125 05 Älvsjö

OBS! Det är ganska bråttom! Claes sätter ihop Kvacket efter midsommar, så då
måste materialet vara framme. Claes påpekar också att han vid behov kommer
att sovra i det inkomna materialet.

Välkommen att medverka!

/Olof
More information about the Ankism mailing list