Fanns fans?

H. O. Thulin thulin77 at hotmail.com
Mon Mars 6 10:06:57 CET 2000


B. Nilsson skrev:

"Liten quiz, ngn som minns ursprunget till detta:
'... fanns ej fansen han ej fanns'. "

och frågan blev snabbt och vederbörligen avklarad. Men kanske man kan få 
bidra med en annan pärla ur samma bok:

P-plats hittar man i staden,
när nån annan hunnit ta den.


Vad det har med ankor att göra? Just ingenting.

sade och tyckte

_________________________

H. O. Thulin
koll. 1994

"Ingen taxi tar en häst."

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list