SV: Pocket

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Fre Sep 8 18:19:54 CEST 2000


>From: "Joakim Gunnarsson" <kalas.puff at falkenberg.mail.telia.com>
>Reply-To: "Joakim Gunnarsson" <kalas.puff at falkenberg.mail.telia.com>
>To: "Ankism" <ankism at stp.ling.uu.se>
>Subject: SV: Pocket
>Date: Fri, 8 Sep 2000 18:02:29 +0200

>Det är pocket 246(?)s omslag som ska bilda en bild efterhand, är det tänkt.

245.

>Vad tycker ni förresten om det nya typsnittet i logon? Layouten av de nya 
>pocketomslagen över huvudtaget? Bu eller Bä?

Jag tycker att det är bra att delar av innehållet beskrivs på baksidan, och 
jag tycker att det vore bättre om namnen på upphovsmännen angavs. I Danmark 
har denna information funnits med i flera år! I övrigt tycker jag inte att 
ändringarna spelar någon roll...
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.

More information about the Ankism mailing list