Re: vem bestämmer namn?

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Apr 9 01:51:33 CEST 2001


Johnny Rönnlund:

>Hur sätter man namn på en figur? Är det helt upp till översättaren eller 
>finns det regler om detta från Disney? Och i så fall finns det några 
>"olämpliga" namn som man inte för döpa en figur till.


Detta känns som en fråga för mig eftersom den berör en viktig detalj i mitt 
dagliga arbete. Jag skulle kunna gaffla i evigheter om detta intressanta 
ämne, men det har jag inte tid med just nu, så det får bli ganska kortfattat.

För att svara på frågorna: När det gäller "vanliga" serier, t.ex. i Kalle 
Anka & C:o, bestämmer med mycket få undantag översättaren själv vad 
figurerna ska heta, kanske i samråd med sin redaktion. Så tror jag att det 
alltid har varit. Jag känner inte till att Disney skulle ha några regler om 
detta annat än att man som alltid får använda sitt förnuft så gott man kan 
och undvika uppenbart olämpliga namn.

De viktigaste undantagen gäller figurer som är hämtade från andra 
sammanhang, t.ex. aktuella (eller för all del äldre) Disneyfilmer eller 
TV-serier. De namnen brukar vara betydligt mer styrda från Disneys sida, 
och för vår del gäller det då att hänga med så gott vi kan så att namnen 
ska stämma.

För min egen del finns det massor av olika aspekter som kan spela in när 
jag ska välja namn på nya bifigurer. Ibland, särskilt när det gäller serier 
av Don Rosa, diskuterar jag saken med författaren för att se om namnet har 
någon finess eller förankring som jag inte har sett. Men för det mesta 
litar jag på mitt eget omdöme. Vad som säkert kan hända ibland är att ett 
"fånigt fantasinamn" som man hittar på råkar bäras av någon person i 
verkligheten. Det är förstås inte bra, men jag känner knappast till att det 
skulle ha lett till några allvarliga komplikationer under min tid som 
översättare.

Mycket mer har jag inte möjlighet att säga nu. Något om hur jag ibland 
resonerar vid namnsättning av figurer fanns i ett par meddelanden till 
denna lista som kom den 12 februari och trakten däromkring.


S Diös

More information about the Ankism mailing list