Litografidebatten

Clyde Lange clyde at telia.com
Tis Apr 17 22:48:38 CEST 2001


01-04-17 09.06, skrev andlund2 at spray.seandlund2 at spray.se följande:

> Jag tycker att Clyde Lange har helt fel. Vi behöver inte förskonas från
> debatter som tar upp ämnen med ankistisk anknytning. Det är ju egentligen för
> lite debatter. Sedan tycker i alla fall jag att det även är mycket intressant
> med diskussioner om ords betydelse och eventuella betydelseförändring.
> 
> Anders Grönlund
> 


Vill bara påpeka att mitt inlägg faktiskt inte alls riktade sig mot
ankistiska diton som sådana, utan HELT mot inlägg av uppläxningskaraktär
(som dessutom i sig var dåligt underbyggda).

Koll Lange
More information about the Ankism mailing list