Tankar om NAFS(k) II

Mattias Hallin cmhallin at algonet.se
Sat Apr 21 16:34:58 CEST 2001


At 14.11 2001-04-21, Christian Medin wrote:
>/.../ välkomstbrevet (som innehöll min första (k)urir och Kvacket) .
>
>/.../ hur böjs Kvacket efter orden "min första"?

Jag antar att det du egentligen frågar efter är hur du skall hantera den
här typen av uppräkning, där det ena ordet är reale och det andra neutrum.
Eller så undrar du möjligen huruvida man skall göra på samma sätt med
Kvacket som du gjort med (k)uriren, och använda kortformen Kvack liksom du
skrivit (k)urir.

Vad gäller den senare frågan är det förvisso så att man i dagligt tal och
ankistiska kretsar gärna nyttjar kortformen "en (k)urir" när man talar om
NAFS(k)uriren, precis som du gjort; däremot har jag inte lagt märke till om
samma praxis utvecklat sig vad gäller Kvacket, men för min del tycker jag
förvisso att det borde gå för sig, det med.

Då blir emellertid problem 1 (uppräkning av ord med blandade genus)
omedelbart mycket mer akut. Skriver man som du har gjort "min första
(k)urir och Kvacket" torde meningen bli ambivalent. Om man menar "min
första (k)urir och dessutom Kvacket" (underförstått: Kvacket har jag fått
tidigare, så detta nummer omfattas inte av bestämningen "min första"), ja
då är meningen, anser jag, korrekt, om än som sagt ambivalent, formulerad.
Menar man däremot att man nu fått såväl (k)uriren som Kvacket för första
gången, då håller det inte längre, utan man måste skriva "min första
(k)urir och mitt första Kvack" (eller "mitt första Kvacket" om man inte
accepterar/vill använda kortformen "Kvack"). Detta är dock en ganska
klumpig konstruktion, och det hade, tycker jag, i detta fall varit bättre
att skriva "mina första nummer av (k)uriren och Kvacket", så hade man
undvikit såväl genus- som kortformsproblematiken.

Tycker, med många glada kvack (dvs. ankistiska utrop, stavade med liten
begynnelsebokstav; inte NAFS(k):ska informationsblad), koll. 1432

/Mattias


*** Mattias Hallin ** Brussels ** Belgium ** <cmhallin at algonet.se> ***
*                                  *
*       "Oh bury me thar! With my battered git-tar!      *
*************   A-screamin' my heart out fer yew!"  *************

More information about the Ankism mailing list