ny webbaserad tidning

Per-Erik Malmström pekka.malmstrom at uppsala.mail.telia.com
Mon Apr 23 01:27:04 CEST 2001


Hej alla glada!

Stefan Persson skrev:
>>PS. stavas det web eller webb och hur är det i bestämd form?
> (en) web -s -ben -bens -bar -bars -barna -barnas
> alt.
> (en) webb -s -en -ens -ar -ars -arna -arnas
> alt.
> (ett) nät -s -et -ets ~ -s -en -ens

...och jag ber att få rätta den gode Persson. Det finns så vitt jag vet bara en World Wide Web här i världen, vilket rimligtvis måste innebära att det heter "webben", och inget annat. 

Med ankisthälsning
/PEkka
More information about the Ankism mailing list