ny webbaserad tidning

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Mon Apr 23 11:04:10 CEST 2001


>From: Per-Erik Malmström        <pekka.malmstrom at uppsala.mail.telia.com>
>Reply-To: Per-Erik Malmström <p-e at mail.com>
>To: "Anksim-listan" <ankism at stp.ling.uu.se>
>Subject: Re: ny webbaserad tidning
>Date: Mon, 23 Apr 2001 01:27:04 +0200

>...och jag ber att få rätta den gode Persson. Det finns så vitt jag vet 
>bara en World Wide Web här i världen, vilket rimligtvis måste innebära att 
>det heter "webben", och inget annat.

Likväl kan det när som helst skapas hur många ytterligare webbar som 
helst...
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
More information about the Ankism mailing list