Svenska Kalle-serier

Anders anders at anders.cx
Mon Apr 30 10:27:58 CEST 2001


Som "newbie" är det en del saker jag funderar över.
Dagens frågor:
Är Andreas Pihl från Sverige?
Jag gillade hans manus till "Direktör Ankas uppgång och fall" som gick
i tre nummer för att tag sedan.

Finns det fler återkommande svenskar som skriver/ritar serierna i
Kalle Anka & co?
Peter Härdfeldt och Per Hedman låter ganska svenskt t.ex.

/2596 - Anders Karlsson

More information about the Ankism mailing list