Silver-bok?

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Mars 1 03:12:47 CET 2001


Besked från Norge om Tony Strobl:

 >vi
>er ikke fremmed for tanken om å ta for oss en og en tegner i en >serie.


Detta är ju en fantastisk vision för svältfödda stroblister. Skulle den bli 
verklighet så gynnar det säkerligen Sverige också, oavsett varifrån idén 
kommer från början!

So far, so good... Bra jobbat, Erik!S Diös

More information about the Ankism mailing list