Margarin

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors May 10 19:06:43 CEST 2001


Det inlägg av Don Rosa som Patrik fann på den internationella mailinglistan 
(DCML) är en del i en diskussion där jag själv också har deltagit. Frågan 
gällde hur det kommer sig att så många serier från 80-talet och framåt 
visar Kalle som anställd hos en margarinfabrik.

Margarinfabriken kan härledas till Barksserien "Mycket för mycket musik" i 
KA 2/1955 och Guldbok nr 16, där det nämns i förbigående att Kalle "slickar 
klisterremsorna till pappkartongerna på margarinfabriken". (Däremot står 
det inget om saken när serien gavs ut i KA 43/1972.)

I Barks original (WDC 165) jobbar däremot Kalle som "delivery boy for a 
skunk oil factory". Detta översattes alltså till en margarinfabrik i både 
Danmark, Sverige och Norge. På den tiden var det vanligt att översättarna 
fick en redan översatt version av serien att utgå från i stället för de 
amerikanska originalen. Det verkar som om de danska översättningarna ofta 
gjordes först, och sedan gjordes de svenska och norska (i alla fall i det 
här fallet) utifrån de danska.

David Gerstein på Egmont i Köpenhamn berättade nyligen på DCML att man år 
1979 sökte en någorlunda stadigvarande arbetsplats för Kalle och valde 
margarinfabriken eftersom det hade nämnts i en Barks-serie. Det var en 
svensk och en dansk redaktör som låg bakom beslutet (Lars Bergström och 
Jörgen Fogedby), och båda mindes margarinfabriken från sin barndoms 
serieläsande på resp. språk. Då visste de inte att det stod något annat i 
Barks amerikanska original. Sedan dess har det blivit en ganska stabil 
tradition att Kalle ska ha kopplingar till denna margarinfabrik. 
Fortfarande görs många serier på det temat. Om Lars Petrus inte har lagt 
märke till det har han alltså inte läst tillräckligt många Kalle 
Anka-serier från 1955 eller efter 1980!

Sen kan man ju diskutera hur det kom sig att "skunkoljan" översattes med 
margarin, och huruvida detta är en "förtråkning" av den absurt komiska idén 
att marknadsföra skunkdoft. Jag ska här inte fördjupa mig i att återupprepa 
de synpunkter som har framförts på DCML, men jag är väldigt glad för Lars 
lilla påpekande om hur margarinet uppfattades för 50 år sen! Blåfärgat 
margarin... vilken grej! Det hade jag ingen aning om förut!

Jag har vidarebefordrat en sammanfattning av det inlägget till DCML. Hoppas 
Lars accepterar detta.


S Diös

More information about the Ankism mailing list