Kufe Knyck

Germund Silvegren germund.silvegren at mbfys.lu.se
Ons Okt 10 20:23:56 CEST 2001


>Är det någon som kan hjälpa kansliet med dessa två serier?
>
>P.g.a. en eldsvÂda f–rlorade jag massor av Kalle Ankor, och trots att jag i
>efterhand lyckats f tag i  mÂnga av de f–rlorade Ankorna via antikvariat,
>s finns det fortfarande nÂgra v”ldigt speciella nummer som jag saknar.
>T.ex. kommer jag aldrig att gl–mma det Kalle avsnittet d”r han och knattarna
>”r p skidsemester och blir f–r”lskad i en blond Ankflicka. Slutet ”r f–r en
>gÂngs skull gott f–r Kalle; Kajsa och Alexander fÂr sig en minnesbeta och
>Kalle och knattarna forts”tter sin skidsemester. Jag har f–rs–kt hitta det
>numret, men f–rg”ves. Jag kommer heller inte ihÂg vilket Âr avsnittet
>publicerades.
>Ett annat nummer (ja flera nummber, det var en f–ljetong p 3 avsnitt)som
>handlar om Joakim von Anka och Kufe Knyck i Alaska. En huskyhund vid namn
>Glufser var med i avsnittet.

Men... är inte den sistnämnda Barks North of the Yukon, Uncle $crooge 59,
KA 52/66-2/67, repris 47-49/82? Det borde väl någon på kansliet komma ihåg?
Den andra kan jag inte identifiera men har för mig att det är en D-kodad
sak från mitten av 80-talet. Kan det stämma? Den gick säkert i vanliga
KA&C:o för det var den enda tidning jag prenumererade på.
/germund

______________________________________________________________________________
Germund Silvegren, M. Sc.		Tel  +46(0)46-2220484
Dept. of Ecology, Chemical Ecology	Cell +46(0)709-757853
Lund University				Home +46(0)46-372402
Sölvegatan 37				Email 1: germund_s at yahoo.com
S-223 62 Lund, Sweden			Email 2: germund.silvegren at mbfys.lu.se

More information about the Ankism mailing list