NAFS(k)uriren

Per Starback starback at ling.uu.se
Mon Dec 2 23:03:23 CET 2002


"Stefan Persson" <reimersholme at hotmail.com> skrev:

> Va? Vilken (k)urir? Jag har inte fått någon på flera månader!

I samma utskick som kallelsen till höstmötet.

/"699 is not maintained" (googlism)

P.S. Nyligen såg jag koll. Peter Nyrén på teve. Han sa bland annat
att den osynliga handen är svår att se.More information about the Ankism mailing list