NAFS(k)uriren

Peter Nyr é n peter.nyren at hallucination.se
Mon Dec 2 23:51:30 CET 2002Från: "Anders Berglund" <anders.b-lund at telia.com>
Svara till: "Anders Berglund" <anders.b-lund at telia.com>
Datum: Mon, 2 Dec 2002 23:21:33 +0100 (CET)
Till: "Per Starback" <starback at ling.uu.se>
Kopia: ankism at stp.ling.uu.se
Ämne: Re: NAFS(k)uriren

P.S. Nyligen såg jag koll. Peter Nyrén på teve. Han sa bland annat
att den osynliga handen är svår att se.

Har jag fel eller? 
Tänkte väl. 
Man ska inte ljuga på TV.

Den osalige

452
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: http://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20021202/a71f8866/attachment.html


More information about the Ankism mailing list