KA 3/2002

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Jan 14 17:19:50 CET 2002


Lars W / Stefan P:

>>Det kanske är svårt att gissa sig till orsakerna Gladstones handlande, men
>>någon kanske vet varför de inte skrev mer specifikt vilka som hade gjort
>>serien?
>
>Förmodligen fick Gladstone inte veta vilka som gjort serien.


Det är fullt tänkbart, alternativt att de ombads att inte publicera 
uppgifterna i enlighet med den policy som Egmont och/eller Disney (i 
Europa) hade på den tiden. Det fanns en period då Gladstone nämnde namnen. 
Jag har för mig att jag har läst nånting om det där, men jag minns inte vad 
eller var. Inte mycket hjälp alltså.

En annan, mer spekulativ, orsak kan möjligen ha varit att Gladstone ofta 
arbetade om manuskripten ovanligt mycket, och delvis även bilderna (ändrade 
på pratbubblors storlek osv). Så de kanske tyckte att de ursprungliga 
upphovsmännen inte längre var så pass "ansvariga" att deras namn borde 
skrivas ut?

Man kan roa sig med att jämföra versionerna av D-kodade serier som kom i 
Kalle Anka & C:o innan de gavs ut av Gladstone. Då ska man alltså minnas 
att den svenska texten oftast inte är en översättning av den amerikanska. 
Det är två olika "översättningar" av Egmonts ursprungliga manus. Särskilt 
för de brittiska författarna genomgick serierna ibland väldigt stora 
förändringar hos Gladstone. För det mesta får jag nog säga att jämförelsen 
med den svenska texten skulle utfalla till Gladstones fördel!


S Diös
More information about the Ankism mailing list