[swedish] Vad skall det vara?

Åke Forsmark aake.forsmark at swipnet.se
Tis May 14 13:00:21 CEST 2002


> Apropos (apropå) denna eviga "mej/dej/sej"-debatt,
> vill jag återigen påminna alla om att stavningen i alla tider har ändrats.
> 
> När man läser gamla kyrkoböcker ser man ibland häpnadsväckande varianter,
> som säkert skulle få Stefan (Diös alltså, men kanske också Persson) att
> drabbas av blodstörtning.

Jag sitter just och läser en text om en av mina gamla anfäder
brutalpredikanten Sjul Granberg:
 
    Eftersom Capellanen här sammastädes H. Sigvardius Granberg, under dess idag håldne tingspredikan, ibland andra anstötelige ordformer, månde införa, det här i Lappmarken föröwfas stor truldom, så wähl igenom spåtrummor, som stubbars dyrkande, hwilket för honom wore bekiändt, och den ene hota, igenom diewulfskonst at skada den andre til lijf och wählfaärd, föhållandes Kongl. Majt:s betiente, at undersökia, om sådane ch andre synder, och icke för någon sin winst, lembna dem ostraffade, ty uppå befallningsmannens welbetrodde Erik Biurs gjorde påminnelse, blef Granberg efterskickadt, af honom at förnimma, hwilka lappar, som et så utropadt truldomswäsende föröwfat, hwar om kyrkohierden wällärde H. Nils Gran, uti dess nu inlagde skrift iemwäll anhåller?

 

Sedan tillfrågades Granberg hwilka lappar, som här å ortten truldom begådt? Swarade, at hwad för honom wore bekiändt, behöwfer han icke göra någon räkenskap före, frågandes om rätten will wara både domare och åklagare, och enär man kastar een kiäpp ibland hundarne , så gnäller den som kiäppen treffat; och som rätten befant Granberg hawfa tagit middag för bittijda, befaltes honom taga afträde denna gången, och wid anfordran sig infinna med större höfligheet, iembwähl med bättre beskied förklara om truldomswäsendet.

Vad som pågår är alltså att Granberg hållit en predikan där han anklagat församlingsmedlemmar för att ägna sig åt trolldom och avguderi (dvs den ursprungliga samiska religionen) och de höga potentaterna vill ha namn så de ska få några att prygla i varnande syfte. Granberg, själv same, ville hellre göra svepande anklagelser och låta dem som känner sej träffade själva avgöra hur de ska hantera denna saken. Granberg fick betala 40 silvermynt i böter.

Min egen åsikt är att man bör vara ganska konservativ för språkförändringar. Tids nog så kommer skriftspråket att följa talspråket. Typ.

Åke ForsmarkMore information about the Ankism mailing list