Re: Hur lyder Långbens adress?

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors May 16 17:19:05 CEST 2002


Anders Karlsson:

>Inte så konstigt att han undrade, det är ju en delfråga i tävlingen i 
>senaste numret.


Ha! I så fall måste det vara i samma nummer som adressen nämns inne i en 
serie. Jag tyckte just att det var ett konstigt sammanträffande att frågan 
kom just när en adress nyligen borde ha förekommit i tidningen.S Diös

More information about the Ankism mailing list