kul att..

ankism@norgren.net ankism at norgren.net
Mon May 20 09:45:03 CEST 2002


Jag tycker KAP serier bra men jag har för mig ha hört personer klagat på dessa 
serier och nämnt att de bara är italienska tecknare med spretig stil osv.
Jag har inte upptäckt någon större likhet med Kalle&CO serier och KAP, utan 
bara nämnde att jag kände igen tecknar/manus namnen som förekom i båda. Det 
jag vill ha sagt är att jag tycker det är roligt att egmont skriver ut vilka 
som gjort serierna även i KAP.

/fn, 2595On Sun, 19 May 2002 22:18:25 +0200 "Stefan Persson" <reimersholme at hotmail.com> 
wrote:
>----- Original Message -----
>From: <ankism at norgren.net>
>To: <ankism at stp.ling.uu.se>
>Sent: den 19 maj 2002 21:53
>Subject: kul att..
>
>> Jag läste just senaste Kalle Anka pocket och märkte att de [före] varje
>serie
>> namnger [vilka] som skrivit manus och tecknat. Kände igen några namn
>[]från
>> Kalle Anka &Co så kvaliteten på KAP[-]serier behöver inte alltid vara så
>dålig!'
>
>Jag tycker nog att de italienska serierna är bättre än Egmonts, vilka görs
>av de personer vilkas namn du kände igen. De serier som drar upp kvaliteten
>i Kalle Anka & C:o är oftast de holländska, inte de danska Egmont-serierna.
>De bästa serieskapare som arbetar för Egmont gör bara serier till Kalle Anka
>& C:o.
>
>Det verkar också underligt att du upptäckte likheter med kvaliteten på Kalle
>Anka & C:o respektive Kalle Ankas Pocket först efter att Egmont börjar
>skriva ut vilka som gjort serierna i den senare. Man kan också fråga sig
>varför de först började ange denna information nu; i Danmark har den
>angivits i flera år vid det här laget. Den danska pocketboken innehåller
>samma serier som den svenska och utges av samma förlag.
>
>Stefan
>More information about the Ankism mailing list