topolino

Theresa Wiegert theresaw at oso.chalmers.se
Tors Nov 28 12:13:02 CET 2002


> Nån som är manad och kan tänka sig att lätta min börda?
> Snälla...

jo, jag känner mig oerhört snäll! :) Men jag antar du inte bor i göteborg?
Då blir det väl portovarianten...

Kvack!!!
/Theresa
   _
  ('>  ---------------------------------------------------------
  / )  Theresa Wiegert         theresaw at oso.chalmers.se
  / /  Onsala Space Observatory		  +46(0)31-7725522
 //"   SE-439 92 Onsala, Sweden  home: 031-811364, 070-4831211
 /	 ---------------------------------------------------------

More information about the Ankism mailing list