Pseudonymer

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tis Apr 1 00:19:42 CEST 2003Stefan P:


>Varför väljer Kalle Anka & C:o att i vissa fall, t.ex. fallet Vicar, ange 
>författarnas och tecknarnas pseudonymer, men i andra fall, t.ex. franska 
>ensidesserier, ange författarnas riktiga namn istället för deras pseudonymer?


Vi får uppgifter från Egmont om tecknare och författare. Så det enklaste 
svaret är att Egmont ibland uppger tecknarsignaturer och ibland hela namn. 
I vissa fall är svaret emellertid något mer komplicerat. Vi (i detta fall 
mest jag) har t.ex. fattat principbeslut om att ange förnamn på ett par 
kända och etablerade tecknare vars signaturer överensstämmer med 
efternamnen, i alla fall så som Egmont skriver dem. Därför skriver vi 
numera Daniel Branca och César Ferioli. Däremot finns det ingen anledning 
att skriva ut t.ex. Vicars hela krångliga namn när han alltid varit känd 
under sin signatur (och såvitt jag förstår helst använder den själv också).

Jag är medveten om att detta är godtyckligt och kan verka inkonsekvent. 
Kanske gör vi fler principiella ändringar framöver, men det är något som 
sällan känns överhängande angeläget. Jag har all möda i världen att försöka 
vara någorlunda konsekvent i hur vi ska skriva samma namn, eftersom jag 
inte alltid får dem skrivna på det sätt som jag brukar vilja ha dem.

Är det något särskilt namn du tycker att vi borde skriva på något annat sätt?


S Diös
More information about the Ankism mailing list