Kalle Ankas Pocket

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Ons Apr 9 20:30:35 CEST 2003


Stefan Persson:

>Varför väljer Pocketredaktionen ständigt att byta namn på figurer som 
>redan har andra namn på svenska, en del av dem till och med vanligt 
>förekommande under dessa namn i Kalle Anka & C:o?


Detta kan jag inte svara på. Jag har ingen kontakt med översättaren eller 
-na till KAP, och den/de personen/-rna kanske inte läser KA & C:o heller. 
Men jag minns från den tiden då jag själv höll på med pocketarna att det 
var groteskt svårt att hålla ordning på alla figurer.

Om det dyker upp några fall som du tycker är särskilt allvarliga eller 
vanligt förekommande, så tycker jag att du ska skriva till redaktionen och 
tipsa dem om det. De blir säkert tacksamma över chansen att bättra på 
sådant i framtiden.


S Diös
More information about the Ankism mailing list