Dubbelnummer

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Apr 14 18:52:20 CEST 2003


Stefan P:


>Varför heter det "dubbelnummer", trots att det egentligen bara på sin höjd 
>är ett och ett halft-nummer? Om man skall jämföra numren med resten av 
>Skandinavien, borde de i många fall istället kallas "enkelnummer" 
>alternativt "en och en fjärdedels-nummer", så varför "dubbelnummer", trots 
>att det inte alls är något sådant nummer?


Mycket fiffig fråga, käre namne. Där måste du ha tänkt till ordentligt.

Jag ska också försöka tänka. Hmmmmmm.........

De kallas "dubbelnummer" för att de täcker dubbelt så många veckor som 
vanligt? Vad säger du om det? Om du inte är nöjd med svaret tycker jag att 
du ska ringa Egmonts högsta ledning och övertyga dem om det snillrika 
draget att börja marknadsföra en-och-en-kvartsnummer. Vilken PR-avdelning 
skulle kunna tacka nej till det?S Diös
More information about the Ankism mailing list