Digital 'Kalle F å gelfotograf'

Anders M Olsson anders.m.olsson at abc.se
Sat Feb 15 12:50:06 CET 2003


Man kan ju bara för skojs skull notera att om USAs gamla 
copyrightlagar fortfarande gällt hade "Clown of the Jungle" gått i 
public domain i år.

När filmen gjordes gällde att copyright fick registreras på 28 år, 
och sedan kunde den förnyas på 28 år till. Eftersom filmen gjordes 
1947 skulle copyrighten ha gått ut senast i år, 2003.

Men lagen ändrades på sjuttiotalet och igen på nittiotalet, så verk 
som registrerats enligt de gamla reglerna fick förlängt skydd i 
totalt 95 år. Så copyrighten på "Clown of the Jungle" kommer inte 
att gå ut förrän år 2042. Här i Sverige kan den möjligen gälla ännu 
längre.

Personligen tycker jag att det är onödigt att upphovsrätt ska gälla 
så länge. De gamla amerikanska bestämmelserna var rimliga. Det var 
en bra kompromiss mellan upphovsmännens möjligheter att få lön för 
sitt arbete och folkets rätt att ta del av klassiska kulturskatter.

PS> Ja visst är det frustrerande. Jag anser att våra
PS> upphovsrättslagar har gått helt över styr när de "temporära"
PS> monopolen ständigt blir längre och längre och vanemässigt
PS> hamnar hos företag istället för skapande människor. Det har
PS> krävts mycket lobbyingpengar för att få det så här.More information about the Ankism mailing list