(no subject)

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Ons Feb 26 08:59:52 CET 2003


At 23:53 2003-02-25 +0100, you wrote:
>Visst är "Anders And" en allitteration. Vad skulle det annars vara?
undrade 

En så kallad oren eller irreguljär allitteration. Alltså ingen
allitteration i strikt mening enligt en viss forskningstradition som jag
ansluter mig till. Om man är mindre rigid kan man kalla det för en
allitteration. Jag gör det dock inte.

/Åsa

___________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Slottet ing.AO
752 37 UppsalaMore information about the Ankism mailing list