Pocket på köpet!

Stefan Persson spe at inducks.org
Sön Juni 1 18:24:36 CEST 2003


Andreas Hansson wrote:

> Hmmm... Pocket på KÖPET? Men det är väl bara prenumeranter som har fått en
> pocketbok. Eller gäller detta även lösnummerköparna?

På sid. 62 i nummer 22 står det:

"Och ännu mer läsning...
 En pocket följer med nästa nummer!"

Jag tvivlar på att Egmont valt att göra en särskild upplaga av tidningen 
enbart för den sidans skull, framför allt med tanke på att sidan främst 
är till för att sälja fler lösnummer, så även lösnummerköpare borde få 
pocketar.

Stefan



More information about the Ankism mailing list