Göteborgskex

Mats Jönsson jats59 at yahoo.se
Mon Aug 30 14:48:27 CEST 2004


Jag mailade till Göteborgskex angående den dåliga
sorteringen bland de tidningar som ligger i paketet.
Här är svaret jag fick:

>Hej och tack för Ditt mail angående Kalle Anka! 
>
>Det ska finnas 15 numrerade utgåvor varje år.
>Tidningarna läggs i maskinellt och slumpvis. I varje
>sändning som lämnar vår fabrik ska alla nummer
>finnas representerade. 
>Klisterlappen är numera borttagen eftersom det inte
>fungerade så bra att ha den. 
>Vi säljer inte tidningarna. 
>
>Med vänlig hälsning 
>
>GÖTEBORGS KEX AB 
>Kvalitetsavdelningen 
>
>
>Boel Regnell 

Jag är fortfarande intresserad av att byta med någon
då jag har mängder med nummer 1, 3, 7, 8, 9 och 10.

Mats JönssonHöstrusk och grå moln - köp en resa till solen på Yahoo! Resor på adressen http://se.docs.yahoo.com/travel/index.html
More information about the Ankism mailing list