Vicar

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Tors Mars 18 10:06:29 CET 2004


Patrik:
>Vicar är en av de absolut bästa anktecknarna, som under många 
>år  upprätthöll kvaliteten på serierna i KA&C:o (tillsammans med  Daniel 
>Branca). Sen är det en helt annan sak att han ofta får dåliga manus att 
>arbeta med.

Åke:
>Jag vill nog mena att Vicar är en av de mest effektiva
>och säkra tecknare jag sett. Det finns en tendens att
>hans arbete ibland ser lite väl rutinerat ut. Men figurerna
>är alltid välbalanserade, har alltid rätt ansiktsuttryck
>(Där kan det finnas brister hos sådana som Jippes, Milton
>och framför allt van Horn där man ibland inte begriper
>sambandet mellan figurens min och dennes förmodade känslor
>i ögonblicket) och på väg åt rätt håll i teckningarna.


Så trevligt att det diskuteras Vicar på listan. Då vill jag passa på att 
fråga om inte någon kännare skulle vara intresserad av att skriva en 
artikel om nämnde tecknare till NAFS(k)uriren?

/Åsa

__________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Slottet ing. AO
752 37 Uppsala

More information about the Ankism mailing list