SV: Laugh-O-Gram

Stefan Persson spe at inducks.org
Ons Mars 31 12:44:06 CEST 2004


Joakim Gunnarsson wrote:
> Av någon anledning så copyrightades aldrig de tidiga Mussestripparna. Förutom två stycken som ingick i de här tidningarna. De två gjorde att Disney kunde stoppa dem. Så det är med andra ord fritt fram för den som vill ge ut dem, så länge man undviker rätt strippar. 

Vilka strippar är det i så fall fritt fram att ge ut? Och vilka var de 
två strippar som stoppade den där utgåvan?

Stefan
More information about the Ankism mailing list