RE: Tioöring

Anders Engwall (KI/EAB) anders.engwall at ericsson.com
Fre Dec 2 07:51:05 CET 2005


Per Nilsson:

> Undras förresten vad dollarn 
> stod i 1875 eller när det nu var Farbror Joakim fick sin slant.

En sak jag grunnat på även i icke-ankistiska sammnhang är just hur man ska räkna ut vad utrikiska belopp från fordomdags motsvarar i dagens svenska pengar.

Ska man använda den tidens växelkurs och sen räkna upp utifrån konsumentprisindex eller ska man först räkna upp med det utriskiska KPI och använda dagens växelkurs?

Som om jag hade tillgång till gamla växelkurser och KPI-tabeller. Jo, hejsan.

/ 2312
More information about the Ankism mailing list