Hall of Fame

Germund Silvegren von Wowern germund_s at yahoo.com
Fre Dec 9 18:20:07 CET 2005


--- Christopher Federsel <totto at gamers-inc.se> wrote:
> När jag frågade dem i samband med lanseringen av bok 1 sa de
> att det skulle komma 13 böcker. Tydligen så kommer det alltså
> 15 istället.

Jag skulle tro att det ar upp till forsaljnings-siffrorna. Fortsatter
bockerna salja bra finns det val inget skal att lagga ner serien. Den
som vantar far se.
/G


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
More information about the Ankism mailing list