Carl Barks' Samlade Verk?

Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Dec 12 14:58:50 CET 2005


När kommer andra lådan med CBSV-böcker? Tycker det var ett bra tag sedan 
förra kom. Det var nästan 4 månader sedan faktureringsdatumet och tre 
månader sedan utgivningsdatumet.
More information about the Ankism mailing list