SerieWikin...

Johan Blixt johan.blixt at mac.com
Sön Okt 16 08:48:37 CEST 2005


At 03.14 +0200 05-10-16, Bror Hellman wrote:
>Jag har för skojs skull (och som lite reklam för NAFS(k) så klart) skrivit
>en del i SerieWikin som seriefrämjandet satt upp. JAg tycker att om jag
>börjar så kanske andra skriver också, och om ankistiska uppslagsord är feta
>och välmående så är det ju bra reklam för oss ankister, eller hur?
>
>[ http://seriewikin.serieframjandet.se ]

Jag tycker det är olyckligt att SeF startat en 
seriewiki vilket jag även påtalade för dem när de 
frågade om jag ville vara med och starta den. Om 
de varit intresserade av sprida information om 
serier hade de rimligtvis lagt in all 
informationen i den svenska wikin 
[sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida] i stället för 
att starta en egen. Som det är nu verkar det mer 
handla om att generera egoboo 
[en.wikipedia.org/wiki/Egoboo] för SeF.

>Ett par saker kanske någon minnesgod kalenderbitare titta på?
>
>Föreningens ordförander med ämbetstider?
>NAFS(k)uredaktörer med årtal/NKnummer?
>Kvacketredaktörer med årtal, etc.

Viss ledning i ordförandefrågan fås på 
www.nafsk.se/styrelse.html. Om Kuriren kan man 
läsa på www.nafsk.se/kurir/index.html och om 
Kvacket på www.nafsk.se/kvack/index.html. 
Ytterligare statistik för Kuriren och Kvacket har 
jag i två Excel-ark som intresserade kan få.

Tycker det verkar vettigare att i wikin länka 
till information som redan finns på webben än att 
kopiera den och lägga in den i wikin men å andra 
sidan är det bra med redundans så någon klar 
ståndpunkt har jag inte just nu. Jag ska kontakta 
min ideologiska ledare Per Starbäck 
[stp.ling.uu.se/~starback/starback_sv.html] för 
vägledning.

>P.S. I artikeln om "Kollusor" så har jag helt fräckt knyckt vad Johan Blixt
>skrivit. Meddelas endast på detta sätt.  Johan - är du där så skicka ett
>argt e-post till mig och du tycker att jag bör steglas, rådbråkas eller d:o
>så tar jag genast bort texten som du har upphovsrätten till.

Det är nog snarare Alf Henriksson (1905-2005 - 
www.alfhenrikson.se) som ska bli arg (se dock 
ovan om kopiering kontra länkning). Men för att 
citera Alf:

Retar du
upp dig
på ting
som är små,
så är du
väl inte
större än så.-- 
Johan Blixt
johanblixt at telia.com
homepage.mac.com/johan.blixt/
More information about the Ankism mailing list