RE: Skräckbäcken?

Franzon, Johan F I franzon at kouvola.helsinki.fi
Tors Okt 20 15:16:31 CEST 2005


"Skräckbäcken" nämndes i en Joakim-serie i Kalle Anka ca 1980-81. Visst var det ungefär då som Joakims Klondyke-år och Glittriga Gullan dök upp på nytt i några serier? 

Just precis i "På nya äventyr i Alaska" mötte jag Gullan för första gången och hon gjorde ett starkt intryck på mig, i den åldern, också i den kanske något urvattnade version, imiterad efter Barks "Tillbaka till Klondyke", som då bjöds. 

Men det fanns också en annan Klondyke-serie, utan Gullan, där Kalle med glädje följde med Joakim eftersom han tyckte att det tuffa landskapet lät "en anka visa att han är en anka". Kanske var Skräckbäcken med där också.

Nej, de serierna var inte av Barks.

Man kan således tycka: Skräckbäcken låter skämtsamt och oförargligt och passade den tidens äventyr. Ångestfloden har en mer episk klang som passar den nya substans Barks/Rosa-vågen tillför Joakim-mytologin.

Lycka till med "Prisoner of White Agony Creek"!

Johan
 

>-----Original Message-----
>From: ankism-bounces at stp.lingfil.uu.se 
>[mailto:ankism-bounces at stp.lingfil.uu.se] On Behalf Of Stefan Diös
>Sent: Thursday, October 20, 2005 3:51 PM
>To: ankism at stp.lingfil.uu.se
>Subject: Re: Skräckbäcken?
>
>
>Jag kan försöka att snabbt kommentera det Johan Franzon skrev:
>
>
>>Det är nog många som ser fram med spänning mot 
>>Don Rosas nya Joakim-serie. Det är väl tack vare 
>>hans serie om Joakims liv som White Agony Creek 
>>blivit ett känt begrepp i Kalle Ankas universum. 
>>Det brukar visst översättas med "Ångestfloden"?
>>
>>Men White Agony Creek har förekommit tidigare. 
>>Det verkar som om Glittriga Gullan och Joakims 
>>guldgrävarliv upplevde en liten renässans hos 
>>Kalle Anka-tecknarna omkring 1979-1981. Med 
>>anledning av att en son kommit upp i Kalle 
>>Anka-åldern har jag fått anledning att läsa om 
>>gamla nummer. I ett nummer från den tiden såg 
>>jag att White Agony Creek översattes med 
>>"Skräckbäcken". Kanske måste man hålla fast vid 
>>det namn som nu blivit etablerat, men är det 
>>inte en fiffig svensk lösning (av Westin eller 
>>Emond, antar jag)? Skulle det inte låta bra med "Fången vid 
>Skräckbäcken"?
>
>
>Ja, det låter onekligen snärtigt, det kan ingen 
>neka till. Men du har samtidigt rätt i att vi 
>förmodligen behåller det inarbetade namnet 
>Ångestfloden. Det kommer ursprungligen från P.A. 
>Westrins svenska text till "Tillbaka till 
>Klondike" av Carl Barks i KA 2-4/1960. När Don 
>Rosa hänvisar till gamla Barksserier och 
>återanvänder namn på personer och platser, så 
>brukar vi försöka att om möjligt gå tillbaka till 
>källorna och använda de motsvarande svenska 
>namnen från samma serier. Ibland missar vi något, 
>ibland finns det ingen svensk motsvarighet, 
>ibland är det svenska namnet "felaktigt" eller 
>olämpligt att använda av något annat skäl. Men för det mesta 
>brukar det gå.
>
>Serien du nämner där namnet Skräckbäcken förekom 
>är av allt att döma inte av Barks, även om det är 
>ett gott tecken att redan den tidens författare 
>ville återknyta till gamla klassiker. Jag ska 
>beredvilligt erkänna att jag inte kände till det 
>namnet då jag först arbetade med Don Rosas 
>serier. I så fall hade jag fått välja vilket av 
>de båda namnen jag ville använda för "White Agony 
>Creek". Kanske hade jag ändå valt Ångestfloden 
>såsom varande det äldsta och mest "Barksartade", vem vet.
>
>Hm, förresten, jag undrar om du inte menar serien 
>"På nya äventyr i Alaska" i KA 49-50/1980? Den 
>gick nyligen i repris i Vicar-volymen (nr 4) i 
>Hall of Fame-serien. Jag var med och redigerade 
>serietexterna till den boken och fattade 
>motsvarande beslut: att ändra Skräckbäcken (och 
>en del andra detaljer i den gamla översättningen) 
>till det som är mest etablerat i dag. Så vi kan 
>nog räkna med att Westrins gamla Ångestflod finns 
>kvar även i kommande utgåvor av Don Rosa. Jag 
>tycker ärligt talat att det är ganska uttrycksfullt, det med.
>
>
>S Diös
>
>
>_______________________________________________
>http://stp.ling.uu.se/mailman/listinfo/ankism
>
More information about the Ankism mailing list