SV: Kommentar till WDC79

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Sön Aug 27 15:46:01 CEST 2006


Joakim Gunnarssons inlägg nedan besvarar 
uppenbarligen en fråga i ett tidigare inlägg, som 
av någon anledning inte nått fram till min 
virtuella brevlåda. Men mystiken klarnade när jag 
fann frågan i ankismlistans online-arkiv.

Jag kan absolut hålla med frågaren om att man 
hade kunnat ta med originaldialogen, eller en 
sammanfattning av den, i kommentaren i CBSV. 
Förmodligen tyckte jag att det i så fall hade 
krävts en förklaring också, och så blev jag rädd 
att det skulle kräva för mycket utrymme. Det kan 
mycket väl ha varit ett dåligt beslut, och det 
får jag i så fall ta på mig skulden för.

Det är en delikat uppgift att hitta alla 
uppgifter som skulle kunna tas med i 
kommentarerna till varje serie, att verifiera dem 
så gott det går, att välja vilka som ska få plats 
och att formulera dem någorlunda korrekt och 
konsekvent. Noggranna läsare kommer att märka att 
detta långt ifrån alltid lyckas särskilt bra. En 
typ av uppgifter som nämns i vissa kommentarer 
kanske saknas i kommentarer till andra serier, 
där de skulle ha varit minst lika relevanta, och 
så vidare. Det är mycket svårt att hålla alla 
sådana detaljer konsekventa under en tidrymd av 
3-4 år - på ett sätt målar man in sig i ett hörn 
redan i samma stund som man bestämmer sig för att 
alls ta med sådana kommentarer i böckerna.

Men jag vill ändå försöka så gott jag kan. 
Förhoppningsvis finns det något i kommentarerna 
som kan intressera läsare som kanske inte kan 
alla Barks-fakta på sina fem fingrar, men som 
ändå har ett intresse för serierna och deras 
bakgrund - även den svenska utgivningen. Man vill 
naturligtvis undvika rena felaktigheter, men en 
viss mängd av inkonsekvenser och utebliven information är nästan ofrånkomlig.

Se även mitt inlägg nyligen med rubriken "Fel i 
CBSV", där jag uppmuntrar felfinnare att höra av 
sig till listan. Även frågor av den här typen är 
naturligtvis välkomna. Om jag hinner ska jag 
försöka svara så gott jag kan, när det gäller 
sådana ärenden som jag är inblandad i.


S Diös
>Från WDC 79:
>
>Ruta 5:
>Knatte: What's going to happen to unca' Donald
>Fnatte: shouldn't happen
>Tjatte: to a dog!
>
>Ruta 6:
>Knatte: And what's going to happen to his poetry 
>when he breathes this peppered dust shouldn't happen to a doggerel!
>
>
>Så! Bara att skriva ut och klistra in i boken. :-)
More information about the Ankism mailing list