Re: Färgfråga

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Sön Aug 27 16:46:56 CEST 2006


Per Starbäck:


>Nu undrar jag bara en sak: De här bröderna i rött, blått och grönt,
>vem är det som är vem egentligen?


Det är en fråga som jag har fått många gånger. 
Jag har alltid svarat att färgerna på Knattarnas 
mössor aldrig har varit konsekventa i serierna 
och aldrig kommer att bli det; det är omöjligt, 
eller åtminstone orimligt i praktiken, att hålla ordning på sånt.

Jag vet dock att det förekommer listor som menar 
att den-och-den knatten ska ha den-och-den färgen 
på mössan. Jag tror att sådana listor har sitt 
ursprung i de tecknade filmerna, där det kanske 
är lättare att hålla koll så att det blir rätt. 
Men jag vet också att man åtminstone i USA, under 
de senaste 10-20 årens mer seriösa utgivning, 
ibland har försökt att styra upp oredan och ge 
varje knatte en särskild mössfärg. Jag vet inte 
hur bra det har lyckats, men innan dess har det knappast förekommit alls.

När jag översätter serier från Egmont får jag dem 
alltid i svart/vitt. Färgläggningen brukar skötas 
i ett annat land av personer som jag inte har 
någon kontakt med och inte vet hur de arbetar. 
Det har alltså inte funnits någon chans för mig 
att veta vilken färg en viss mössa i serien 
skulle ha och vilket namn jag därmed skulle 
använda, om det nu ens hade funnits några klara 
regler. (Jag har aldrig fått några särskilda 
instruktioner om saken.) Sista chansen är då att 
redaktören i sin sista genomläsning före tryck 
skulle kolla upp att namnen och färgerna stämmer. 
Och jag gissar att redaktörerna för KA & C:o 
genom åren brukar ha viktigare saker att 
koncentrera sig på än att skilja på mössfärger.

Därför har färgerna aldrig stämt i svenska KA & 
C:o, och därför blir jag smått missnöjd varje 
gång redaktionen själv publicerar en "officiell" 
mössfördelning på någon faktasida eller på sin 
sajt. Jag brukar vara nöjd om man kan få färgerna 
att stämma om det ska vara skillnad på dem inom 
en viss serie; konsekvens mellan olika äventyr har jag alltid ansett omöjlig.

MEN:

Kanske håller tiderna på att förändras. I större 
bokverk som Carl Barks samlade verk (och vissa 
utgåvor av Hall of Fame) försöker 
huvudredaktörerna numera att verkligen skilja på 
Knattarnas mössfärger. Om något i serien ska ha 
en viss färg för handlingens skull, brukar det 
stå angivet i en särskild not till färgläggaren 
och översättaren. Nu har man börjat att ange även 
Knattarnas namn i sådana noter, vilket tyder på 
att färgläggaren har ett schema att följa och att 
översättaren också borde ha det.

Jag försöker därför att i dessa serier alltid 
översätta Huey=Knatte, Dewey=Fnatte och 
Louie=Tjatte. Om jag lyckas med det, och om 
notskrivaren och färgläggaren i sin tur lyckas 
med sina uppgifter, så kommer man att få en 
konsekvens i färgerna. Och när det gäller CBSV, 
som jag är mer involverad i än de flesta andra 
utgivningar, kan jag berätta att vi verkligen gör 
en sista korrläsning i en färglagd "blåkopia", 
där vi försöker se till att angivna namn stämmer 
med de tryckta färgerna. Kanske missade vi några 
i de första banden som gavs ut, men vår strävan 
och förhoppning är att det mesta ska stämma. 
Därför har jag i flera serier bytt namn på 
Knattarna gentemot äldre svenska utgivningar: 
även om P.A. Westrin har översatt t.ex. Huey med 
Tjatte, så har jag försökt att skriva Knatte på det stället i CBSV.

Vilka är då färgerna och hur väl har denna 
strävan lyckats? Ja, den som är nyfiken på det 
kan själv leta i sina exemplar av CBSV och se hur 
det ser ut. Lite bättre än i HoF, skulle jag i 
allmänhet hoppas. Men jag har själv lagt märke 
till att den färgfördelning som Egmont använder i 
dessa böcker INTE stämmer överens med den 
färgfördelning som de tidigare har angett på sina 
faktasidor (och kanske på sajten)! Man kan inte lyckas med allt.

I KA & C:o finns ännu inga noter om mössfärger 
till färgläggare/översättare, men på sista tiden 
har jag ändå börjat att hålla mig till 
Huey=Knatte osv, enligt ovan. Jag har dock inte 
orkat kolla i tidningarna om färgerna har funkat 
bättre det senaste året än tidigare.

Nackdelen med allt detta är att jag inte längre 
kan nämna någon knatte vid namn, ifall det inte 
finns ett namn i originalet. Det kan vara en 
stötesten, för det vill jag ofta göra i nya 
serier, om jag tycker att det behövs för 
dialogen. Men jag vet nu att jag SKULLE kunna 
göra även detta, för numera har tekniken 
förändrats, och färgläggningen är redan klar när 
översättningen skrivs. Jag skulle kunna kontakta 
någon och fråga vilken färg en viss mössa har. 
Det gör jag förstås sällan, men vem vet, kanske 
får jag själv enkel tillgång till ett färglagt 
original inom en snar framtid, och då kanske jag 
skaffar mig nya riktlinjer för arbetet, inklusive Knattarnas mössor.

Det är ju en förfärande tanke för en gammal 
bakåtsträvande nostalgiker som jag, detta att 
tekniken och utvecklingen skulle gå FRAMÅT så att 
saker och ting skulle FÖRÄNDRAS!! Flämt! Stön! 
Kvack! Men man ska väl aldrig säga aldrig.S Diös
More information about the Ankism mailing list